Misją Spółki "Uzdrowisko Rymanów" S.A. w Rymanowie Zdroju jest świadczenie usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego w oparciu o miejscowe surowce lecznicze i walory środowiska naturalnego w celu poprawy zdrowia pacjentów a także wytwarzanie produktów zdrojowych z naturalnych surowców leczniczych.
 

Przedmiotem działalności Spółki jest :

1) działalność szpitali (PKD 86.10.Z),
2) praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
3) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
4) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
5) działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),
6) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
7) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
8) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
9) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),
10) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B),
11) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
12) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z),
13) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
14) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
15) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
16) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z),
17) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
18) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
19) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
20) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
21) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
22) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
23) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
24) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
25) tynkowanie (PKD 43.31 .Z),
26) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
27) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
28) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
29) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
30) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
31) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
32) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
STATUT SPÓŁKI „Uzdrowisko Rymanów” S. A. S t r . 3 z 2 0
33) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
34) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
35) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
36) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
37) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
38) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
39) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
40) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
41) działalność bibliotek (PKD 91.01.A),
42) działalność archiwów (PKD 91.01.B),
43) pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z),
44) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
45) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
46) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z),
47) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),
48) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD.20.41.Z),
49) produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z),
50) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
51) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
52) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
53) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
54) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
 
 
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kujawski Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-09 16:29:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Komborski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-19 12:43:46
  • Liczba odsłon: 5445
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 405623]

przewiń do góry